Syftet med avhandlingen är att ifrågasätta den sexualiserade läsning som dominerat forskningsfältet. Varelserna i fråga är Kirke, Sirenerna, Skylla, Karybdis och Calypso. Med utgångspunkt i Butlers och Halberstams queerteori läses icke-normativa kvinnliga varelsers maktutövande ur ett rumsligt perspektiv.

Välkomna!

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).