Pekande hand anställning
Image by Tumisu from Pixabay

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i etnologi. Sökanden ska också ha dokumenterad god förmåga att samarbeta, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Se länkar till annonserna nedan.