Vad gjorde du innan du började hos oss?

- Efter det att jag tog min masterexamen i etnologi från Södertörns Högskola 2017 så jobbade jag på SHIS bostäder, Stockholm stads bostadssociala resurs som tillhandahåller genomgångsbostäder för personer som av sociala och ekonomiska skäl inte fått bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Jag jobbade även på Stockholms Stadsmissions dagverksamhet som vänder sig till män som lever i akut hemlöshet. Hem- och bostadsfrågor blev på så sätt väldigt centralt och jag började fundera över hemmets betydelse.

Vad kommer du att arbeta med hos oss?

- Min avhandling kommer att handla om hem och bostad och vilken betydelse det har, utifrån kvinnors perspektiv. I ljuset av den ojämlika bostadssituationen vill jag titta närmare på hur tjejer/kvinnor hanterar situationen att de saknar ett fast boende. Hur går de tillväga? Hur påverkas vardagslivet av att bo under osäkra boendevillkor?

Mycket annan forskning på temat har ett stadsbyggnads - eller marknadsekonomiskt perspektiv. Det jag vill titta på är det vardagsnära; vad betyder hemmet för människor och hur gör vi ett hem? Jag vill lyfta fram människors egna berättelser. Där ser jag en lucka som jag tror behöver fyllas.

Vad fick dig att välja just vår institution och Stockholms universitet?

- Jag har tidigare bara läst några enstaka kurser på Stockholms Universitet och hade ingen direkt relation till institutionen, så det kändes spännande med en ny miljö.

Vilket samtalsämne kan dina nya kollegor använda för att få din uppmärksamhet?

- Jag är en riktig loppisråtta och kan till och med ta omvägar för att gå på loppis. Så jag pratar gärna om det senaste loppisfyndet vid lunchbordet!