Välkommen till ett digitalt informationstillfälle där du får lära dig mer om utbytesstudier via institutionens utbytesavtal. På träffen kommer vi att gå igenom hur utlysningar av utbytesplatser går till, vilka våra partneruniversitet är, hur centrala utbytesavtal fungerar och hur ansökningsprocessen ser ut. Du kommer även att få veta när det lämpar sig att åka på utbyte.

Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66971186097

Foto: Daria Nepriakhina / Pixabay
Foto: Daria Nepriakhina / Pixabay


Ansökan för utlandsstudier ska vara institutionen tillhanda senast den 1 april för studier på höstterminen och senast den 1 oktober för studier på vårterminen. Om du väljer att studera via centrala avtal på SU gäller andra deadlines.

Vänliga hälsningar,
Studievägledare och utbyteskoordinator
Jannica Vestergård