Foto: Mediamodifier / Pixabay
Foto: Mediamodifier / Pixabay

Den nya styrelsen tillträder den 1 januari 2021 och ser ut på följande vis:

Lärare/forskare – ordinarie ledamöter

Christina Alnevall
Egil Asprem
Maria Bäckman
Anna Cavallin
Markus Idvall

Lärare/forskare – gruppsuppleanter

Mattias Frihammar
Henrik Johnsén
Malena Gustavson

TA-personal – ordinarie ledamot

Evelina Thåqvist

TA-personal – suppleant

Balbir Dhuper