hand liten Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå. Även administrativa uppgifter kan ingå i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den som inte avlagt doktorsexamen i genusvetenskap måste kunna visa att motsvarande genusvetenskaplig kompetens tillägnats. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamhet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att samarbeta, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande förutsätts behärska svenska väl i såväl tal som skrift.

För mer information vänligen följ länken nedan.