distansundervisning
Foto: Pixabay

Beslutet omfattar samtliga perioder: A, B, C och D.

Har du frågor om din kurs som börjar i höst? Vänligen kontakta våra ämnesstudierektorer:

Etnologi
Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria
Marja-Liisa Keinänen
tel: 08-674 73 05
marja-liisa.keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap
Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se