OBS! Hemtentamen via Athena. Du som har läst kursen en tidigare termin måste kontakta utbildningsadministratören för tillgång till kursens sajt i Athena.