Studentrådet vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap bevakar studenternas intressen inom utbildningen, och har även representanter i institutionsstyrelsen.

Varje termin söker vi fler studenter som vill engagera sig från alla institutionens ämnen, gärna på grund- och fortsättningskurserna. Kontakta studentrådet via studievagledning@erg.su.se för mer information.

Du kan även besöka Studentrådets egen Facebook-sida för att få kännedom om kommande möten och evenemang.