Akademin är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. Liknande unga akademier har startat i flera länder, t.ex. Tyskland (www.diejungeakademie.de) och Holland, och det finns även en ”Global Young Academy” (www.globalyoungacademy.org).

Under 2013 avser Sveriges unga akademi att utse sex nya ledamöter för mandatperioden 2013-2018 och det är dessa som nu eftersöks.

Mer information finns i pdf-filen nedan.