OBS! Hemtentamen via Athena. Tentamen publiceras i respektive kurs Athenasajt för vt20. Du som vill tentera en kurs från en tidigare termin måste ta kontakt med respektive kursadministratör för tillgång till Athenasajten. Tentaanmälan görs via mail till respektive kursadministratör senast fredagen den 14 augusti. Kontakt med kursadministratör.