Avancerad nivå

Magister-/masterprogram i etnologi

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa din förmåga att bedriva kulturanalys i samtid och förfluten tid. Utbildningen ger möjlighet till specialisering genom val av kurser och enskild fördjupning i något område som knyter an till pågående forskning.

Etnologi magister masterprogram terminsupplägg

Terminsupplägg för magister-/masterprogram i etnologi

Här finner du terminsupplägget för magister-/masterprogrammet i etnologi med information om vilka kurser som kan läsas termin för termin.

Fördjupa dig i etnologi på avancerad nivå

Etnologiska avdelningen erbjuder flera 7,5 hp-kurser på avancerad nivå. Alla går på halvfart och är öppna även för studenter från andra ämnen. Kurserna kan också läsas av doktorander.

Masterprogram i kulturarv

Etnologi i andra masterprogram

Utöver institutionens eget Magister-/masterprogram i etnologi medverkar etnologi också i två andra masterprogram, Masterprogram i kulturarvsstudier och Masterprogram i samhällsplanering.

Schedules och literature - spring semester 2020

Here you can find schedules, reading lists and syllabuses for advance level courses in Ethnology, spring semester 2020. With reservation for any changes.

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på avancerad nivå höstterminen 2019.

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på avancerad nivå vårterminen 2019.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
Tel: 08-674 73 01
E-post: studievagledning@erg.su.se

Telefontid: måndag 10:00-11:30 samt onsdag 10:00-11:30. 
Besök enligt överenskommelse. 

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet