Foto: Pixabay

Varför ett program om mångfald?

Social och kulturell mångfald är utmärkande för många samhällen och har så varit i århundraden. Möjligheter och problem med mångfald aktualiseras idag såväl i samhället i stort som i organisationer, myndigheter och företag. Med andra ord finns det inom en rad samhällssektorer behov av personer med specialkompetens på mångfaldsområdet.

Mångfald i teori och praktik

Målet med programmet är att omsätta mångfaldsforskningens insikter i kunnande och praktiker användbara i mångfaldens vardag och yrkesliv. Du kommer därför att få möta lärare som är aktiva forskare och föreläsare som arbetar konkret med mångfaldsfrågor inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

Möjlighet att studera vidare

En filosofie kandidatexamen gör dig behörig att läsa vidare på avancerad nivå till en masterexamen och därifrån söka plats på forskarutbildning.

Arbetsmarknad

Programmet ger en mångvetenskaplig grundutbildning med kompetens för att arbeta med utvärderingar samt policy och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.

Ansökan

Programmet går på helfart, campus, och startar endast på höstterminer. Ansökan görs via antagning.se.