Varför ett program om kulturarv?

Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal yrkesområden är engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Genom vårt nära samarbete med många museer och andra kulturarvsverksamheter får du chans att under utbildningen bekanta dig och knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

Vad får jag lära mig?

I kandidatprogrammet behandlar vi museer och kulturarvsfrågor från ett brett och varierat perspektiv. Det är därför speciellt lämpat för dig som är intresserad av de föremål, landskap och berättelser som människan lämnat efter sig och som vill arbeta med att göra det förflutna levande.

På programmet tränas du i att kritiskt granska hur kulturarvet används och förmedlas, oavsett om det är på ett museum eller inom upplevelseindustrin. Du tränas i att samla, analysera och presentera information, färdigheter som efterfrågas på museer, myndigheter och inom kommunala förvaltningar.

Vad leder det till?

Programmet leder till en kandidatexamen i något av ämnena arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap. Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå, exempelvis Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

Efter utbildningen kan du arbeta inom kulturarvsområdet hos myndigheter, på museer, i bildningsorganisationer, inom förvaltning eller i stiftelser och företag. Bland yrkesrollerna kan nämnas antikvarie, intendent, utställningsproducent, museipedagog, konsult inom projekt samt inom kulturmiljöarbete och kulturturism.