Moske tak halvmåne
Image by Crea Park from Pixabay.

Sedan många århundraden tillbaka har kristendomen varit den största och dominerande religionen i Sverige. En gång i tiden togs det för givet att alla svenskar var kristna - det var inte ens tillåtet att tillhöra någon annan religion. Idag har religionen inte längre samma framträdande roll och betydelse, och medborgarskapet är inte knutet till religionstillhörighet. Sverige är ett så kallat sekulariserat land med religionsfrihet.

Samtidigt har islam och andra religioner blivit alltmer synliga i samhällslivet under senare årtionden, främst på grund av invandring. På den här kursen får du lära dig mer om allt detta.

På kursen tar vi bland annat upp religionsfrihet och andra viktiga och aktuella samhällsfrågor. Även kontroversiella och omdiskuterade frågor om religiös extremism och så kallad "islamofobi" (rädsla för islam och muslimer) uppmärksammas under kursens gång. Vi går också igenom den historiska bakgrunden till dagens situation. För att förstå nuet är det viktigt att också förstå historien.

Kursen går på kvällstid och börjar den 1 april.

För mer information, kontakta kursens lärare Philip Halldén, e-post: philip.hallden@rel.su.se.