Heltidskurser

Religionshistoria

Religionshistoria I (RHG001) - schema
Religionshistoria II (RHG002) - schema
Religionshistoria kandidatkurs (RHG003) - schema
Europas förkristna religioner (RHG503) - schema
Religiösa texter och tolkningar (RHG502) - schema

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprog., åk 7-9 och gymn. (RKVG11) - schema
Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasiet (RKVG12) - schema
Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasiet (RKVG13) - schema
Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprog., åk 7-9, Självständigt arbete (RKVG71) - schema
Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 (RKVG72) - schema

Kvällskurser

Introduktion till religionshistorien (RHG505) - distans - schema
Abrahamitiska religioner (RHG506) - campus och distans - schema
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt (RHG111) - schema
Islamologi II - Samtida Islam (RHG112) - schema
 

Läsanvisningar och vissa artikeltexter publiceras inför kursstart på respektive kurssajt i Athena.

OBS! Athena ersätter Mondo. I de litteraturlistor där det hänvisas till Mondo är det alltså Athena som gäller. Här hittar du en studentguide till Athena.

Litteraturlistor (uppdelade per delkurs) ligger som pdf-filer här nedanför.

Söker du schema eller litteraturlista från en tidigare termin?