Tors fiskafänge från runstenen Altunastenen (U1161) vid Altuna kyrka. Bild: Gunnar Creutz

Välkommen till sommarkursen Fornnordisk religion. Här behandlas religionens roll i yngre järnålderns och vikingatidens samhälle; dess gudomar, myter, kultbruk, magi och trosföreställningar, samt hur ekona av dessa ger sig tillkänna i fornnordiska texter, arkeologiska källor, ortnamn och folktro. Kursen riktar sig både till dig som vill ha en introduktion i Nordens förkristna religion och till dig som söker fördjupade kunskaper i ämnet. På kursen föreläser några av ämnesområdets ledande svenska forskare inom. arkeologi, religionshistoria och ortnamnsforskning.

Kursen har en intensiv schemalagd undervisning under juniveckorna 24–25, samt tid för självstudier och tentamen i augusti.

Kursen kan komma att ges som online-kurs om så krävs med hänsyn till corona-situationen.

Kursansvarig lärare är Andreas Nordberg.

Länk till kursen i SU:s katalog