Genom att introducera olika teoretiska perspektiv — historiska, antropologiska, psykologiska och sociologiska — erbjuder vi nycklar till förståelsen av religion som en ytterst mångfaldig kulturföreteelse med en bestående inverkan på alla mänskliga samhällen. Religion rymmer mer än personlig tro. I sina lokala miljöer bidrar den, på gott och ont, inte minst till att stärka sociala band, framhäva kulturella identiteter samt till konstnärligt och intellektuellt utmanande gestaltningar av den mänskliga tillvarons grundvalar. 

Landskap med Polyfemus och Galatea. Foto: Peter Jackson.
Landskap med Polyfemus och Galatea. Foto: Peter Jackson.