Genusvetenskap

Välkommen till Genusvetenskap!

Genusvetenskap - Foto: Hillevi Ganetz - Collage: Henning Brüllhoff
Balbir Dhuper

Hej Balbir Dhuper, vår nya personalhandläggare

Äntligen har institutionen en ordinarie personalhandläggare igen. Vi hälsar Balbir Dhuper välkommen!

Humanistiska föreningen

Sök Humanistiska föreningens stipendier!

Är du uppsatsstudent med en färdig uppsats på fortsättnings- eller kandidatnivå? Eller doktorand i slutfasen av ditt avhandlingsarbete? Då finns det stipendier att söka.

Me too

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi: Panelsamtal om #metoo

Extrainsatt samtal: ”Det virala ögonblicket. Panelsamtal om #metoo”.

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Fanny Ambjörnsson
tel: 08-674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Studierektor
Lisa Käll
tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Genusvetenskap i sociala medier

Dagens schema
Genusakademin
Genusvetenskapens alumnnätverk
Studentrådet