Genusvetenskap

Välkommen till Genusvetenskap!

Genusvetenskap - Foto: Hillevi Ganetz - Collage: Henning Brüllhoff
Kvinnokampsmärket

Frukostseminarium 8 mars: I pandemins spår - genus, kris och (o)trygghet

Hur hjälper oss genus och queera perspektiv att förstå pandemin?

Foto armennano Pixabay liten

Mattias Frihammar och Cecilia Åse medverkar i Dagens Arena

ERG:s forskare Mattias Frihammar och Cecilia Åse har skrivit en essä om hur kalla kriget kommit på modet och används för att både rättfärdiga försvarspolitik och signalera trygghet.

Malin Ah-King

Malin Ah-King medverkar på seminarium hos Linnean Society of London

ERG:s genusforskare och evolutionsbiolog Malin Ah-King medverkar i en panel hos Linnean Society of London den 12/3 för att diskutera kön utifrån den kände svenskens gärning och samtida kritiska perspektiv.

Ganetz Hillevi Foto Jessica Arneback

Hillevi Ganetz i rapport om #metoo

Nyligen utkom en stor rapport som handlar dels om #metoorörelsen generellt i Sverige och dels djupdyker i två av de 77 uppropen, #sistaspikenikistan och #skiljagnarnafrånvetet.

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Fanny Ambjörnsson
tel: 08-674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Studierektor
Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Genusvetenskap i sociala medier

Dagens schema
Genusakademin
Studentrådet