Publikationer

Våra publikationer

Här finner du information om de publikationer som produceras vid institutionen, bland annat avhandlingar, uppsatser och texter i olika skriftserier. För utförliga publikationsförteckningar hänvisar vi till universitetets DiVA-portal.

Senaste publikationerna

KONTAKT

Besökadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

DiVA
Stockholms universitetsbibliotek
08-16 14 50
diva@sub.su.se

Sök bland publikationer i DiVA