Religionshistoria

Välkommen till Religionshistoria!

Buddha alternativ 2
Balbir Dhuper

Hej Balbir Dhuper, vår nya personalhandläggare

Äntligen har institutionen en ordinarie personalhandläggare igen. Vi hälsar Balbir Dhuper välkommen!

Humanistiska föreningen

Sök Humanistiska föreningens stipendier!

Är du uppsatsstudent med en färdig uppsats på fortsättnings- eller kandidatnivå? Eller doktorand i slutfasen av ditt avhandlingsarbete? Då finns det stipendier att söka.

Forskarutbildningen i religionshistoria får omdömet hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu granskat forskarutbildningen i religionshistoria och utbildningen bedöms hålla hög kvalitet.

Studera religionshistoria tumnagel

Utbildning i religionshistoria

Som student i religionshistoria möter du en rik flora av religiösa traditioner, såväl i nyare tid som i ett mera avlägset förflutet. Vi erbjuder delkurser inom en rad empiriska fält, såsom nyreligiositet, kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism m.fl.

Man tumnagel

Forskning i religionshistoria

Vid Religionshistoriska avdelningen bedrivs forskarutbildning och även forskning av disputerade inom en mängd religionsområden. De områden som just nu är mest aktuella är Sydostasien, Indien, nyandliga rörelser och Norden i nutid och historia.

En av världens äldsta professurer i religionshistoria

Professuren i religionshistoria inrättades genom en anonym donation år 1913 och innehades först av Torgny Segerstedt.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)

Peter Jackson, tel: 08-16 33 28
peter.jackson@rel.su.se

Studierektor
Marja-Liisa Keinänen,
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Hur tenterar jag vid ERG
Studentrådet