De demokratiska revolutionerna i Öst- och Centraleuropa omkring 1990 ledde till stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar. I Tyskland avskaffades inte bara en socialistisk regim, utan en hel stat. Elva månader efter murens fall förenades de två tyska staterna, som befunnit sig på var sida i kalla kriget. Hur påverkar detta de människor som vuxit upp i en stat som inte längre finns?

Sofi Gerbers avhandling bygger på intervjuer med människor födda i DDR på 1970-talet. De berättar om konformitet och jämlikhet, varubrist och gemenskap, anpassning och motstånd i barndomens DDR. Murens fall innebar både befrielse och besvikelse. De intervjuade beskriver hur de fått nya möjligheter att gestalta sina liv, men också hur de ställts inför nya utmaningar och begränsningar.

Studien handlar om identifikation och transformation, om att minnas det förflutna och att hantera det nya. Den visar hur östtyskarna både anpassat sig till Väst och utvecklat ett reflekterande förhållningssätt till sig själva och sin omvärld.

Sofi Gerber är doktorand vid BEEGS (Baltic and East European Graduate School), Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola och Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Disputationen skedde fredagen den 11 mars 2011 kl 10-12 i hörsal F11 i Södra Husen, Frescati. Opponent var Markus Idvall, docent i etnologi, Lunds universitet.

Kontakt: Sofi Gerber, sofi.gerber@sh.se, 08-608 43 09.