Studentfältarbete i grupp ingår i den obligatoriska kursen Etnologisk kulturanalys: Teori och praktik I, som inleder andra terminens studier i etnologi (Etnologi II). Efter ungefär en månads undervisning koncentrerar sig studenterna på att under några veckors tid planera ett tematiskt sammanhållet fältarbete på en anvisad plats. Ofta väljer vi platser utanför Stockholm och genomför fältarbetet i internatform. Tidigare fältarbeten har genomförts i samarbete med Nyköpings länsmuseum, Norrköpings stadsmuseum och Arbetets museum och Högskolan på Gotland. När vi stannar kvar i Stockholm koncentrerar vi oss på ett område eller en organisation.

Behöver ni vår hjälp?

Firmor och organisationer som är intresserade av att bli studerade, eller få hjälp av etnologistudenter att studera sin målgrupp, kundkrets eller liknande är välkomna att höra av sig till studierektor Helena Hörnfeldt, helena.hornfeldt@etnologi.su.se.