Vatnajökull, Route 1, från utställningen "Arktis – medan isen smälter". Foto: Camilla Andersen/Nordiska museet.

Fyra miljoner människor lever i Arktis, en plats där livsvillkoren nu är i snabb förändring i och med den globala uppvärmningen. I Nordiska museets utställning skildras vardagen och förändringarna i Arktis genom bland annat föremål, filmer, takprojektioner och interaktiva stationer.

Lotten Gustafsson Reinius. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Utställningen baseras bland annat på forskning gjord inom temat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna, som letts av Lotten Gustafsson Reinius under hennes Hallwylska gästprofessur. Den Hallwylska gästprofessuren är ett samarbete mellan etnologiska avdelningen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, och Nordiska museet.

Genom samverkan med naturvetare och humanister, främst klimat- och kulturforskare, har museet spelat en aktiv roll för att föra samman experter som inte självklart annars sitter vid samma bord. Utställningen bygger på forskardialoger om natur och kultur, resurslandskap och Arktis som hem för människor och djur, säger Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor, i Nordiska museets pressmeddelande.

Läs mer 

Läs mer om Nordiska museets utställning Arktis – medan isen smälter. Utställningen öppnar den 10 oktober.

Intervju med Lotten Gustafsson Reinius om forskningsprojektet Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna. 

Läs mer om Lotten Gustafsson Reinius.