Elin Nystrand von Unge

I det svenska webbinariet, "K-samtal om museers samtidsdokumentation i kristider" arrangerat av Riksantikvarieämbetet, intervjuades Elin om forskningen bakom hennes avhandling Samla samtid: Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige. Där berättade hon bland annat att insamling på nätet under pågående kristid i högre grad än tidigare blivit en del av museernas publika verksamhet.

Elin höll även en presentation om sin forskning på det norska webbinariet "Museenes samtidsdokumentasjon i krisetider". Webbinariet finns inspelat och går att se via länken nedan.