"I arbetet med att öka delaktigheten bland personer med utländsk bakgrund tenderar idrottsrörelsen att betrakta dessa människor som en grupp som ska integreras. Istället bör fokus ligga på allas vår rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen".

Så sammanfattar Centrum för idrottsforskning innehållet i antologin "Vem platsar i laget? En antologi om idrott och etnisk mångfald" som överlämnas till regeringen onsdagen den 16 maj. 

Charlotte Hyltén-Cavallius kapitel har titeln "Kulturens mångfald. Lärdomar från en annan arena".

Rapporten finns att ladda ner från Centrum för idrottsstudiers webbplats.