Skriftserier

Stockholm Studies in Ethnology

Stockholm Studies in Ethnology är etnologis serie inom Acta Universitatis Stockholmiensis.

Stockholm Studies in Comparative Religion

Stockholm Studies in Comparative Religion (SSCR) is a peer-reviewed series initiated by Åke Hultkrantz in 1961. It strives to sustain and disseminate high-quality and innovative research in the form of monographs and edited volumes, preferably in English.

Teaching with Gender

Denna bokserie är resultatet av ett samarbete mellan Centrum för genusstudier (nuvarande Genusvetenskap), ATHENA3 (the Advanced Thematic Network in Women's Studies in Europe) och genusprogrammet vid universitetet i Utrecht. Böckerna behandlar olika aspekter av undervisning och lärande inom det tvärvetenskapliga fältet genusstudier.

KONTAKT

Besökadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

DiVA
Stockholms universitetsbibliotek
08-16 14 50
diva@sub.su.se

Sök bland publikationer i DiVA